ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 65
อีก 1 ความภูมิใจของครู …ขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิ เอสซีจี ที่กรุณามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีแก่นักเรียนที่คว้า JACKPOT ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม คือ นางสาวน้ำฝน มูลตรีเสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และนางสาวปทิตตาจำปา นักเรียนชั้นมัธยมศึ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวน้ำฝน มูลตรีเสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 65
นร.ค้อวิทยาคม ตอบปัญหาภาษาไทย คว้าทุนฯ100,000 บาท
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการภทรมาศ ภะวะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตร
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 63
ประกาศสถานศึกษาปลอดภัย
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 63
18 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สภานักเรียนโรงเรียนค้อวิทยาคม ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 63
18 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ครูปรางทิพย์ วดีศิริ และครูธีร์จุฑา บุญสุวรรณ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาและส่งเ
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 63
วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 นายนภดล ศิริ นายอำเภอโพนสวรรค์ ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรี
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 63
วันที่9 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ผู้อำนวยการภทรมาศ ภะวะ ผู้อำนวนการโรงเรียนค้อวิทยาคม เป็นตัวแทนในการมอบทุนก
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 63
โรงเรียนค้อวิทยาคม รับการประเมิน นิเทศติดตาม การเฝ้าระวังและ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 63
รงเรียนค้อวิทยาคม จัดปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63
โรงเรียนค้อวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ เลียงรับ ผอและเสี้ยงส่งครูย้าย
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนค้อวิทยาคม ที่ 2/2562การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนค้อวิทยาคม ประจำปีการศึกษา
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 62
โรงเรียนค้อวิทยาคมประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 62
การแข่งขันกีฬาภายใน “ลูกค้อเกมส์” ครั้งที่ ๒๓
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 61
ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโท
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมแล
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 61