กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสรรชัย เฉนียนสายชล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0956657063
อีเมล์ : sanchai___@hotmail.com

นางสาวพัชริน สุวรรณมาโจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0862261506
อีเมล์ : patcharinanddoy@hotmail.com

นายอรุณ มันอาษา
ครูผู้ช่วย